Cuộc Sống SD Holdings

Sự Cân Bằng

Khi người lao động có thể kiểm soát cuộc sống và công việc của chính mình, họ thường có mối quan hệ tốt với cấp quản lý, cảm thấy có động lực hơn và ít căng thẳng hơn, từ đó giúp tăng năng suất công ty và giảm xung đột tại nơi làm việc.

Sự Ghi Nhận và Giải Thưởng

Ban lãnh đạo SD Holdings luôn trân trọng, hoan nghênh và ghi nhận những cá nhân biết nỗ lực, phấn đấu và không ngừng hoàn thiện bản thân trong quá trình công tác, vì lợi ích và phát triển chung của cả Tập đoàn. Giải thưởng Ant Awards ra đời năm 2015 là hành động thiết thực nhất cho sự công nhận ấy.