Tư Vấn & Đầu Tư

Tư vấn & Đầu tư là một trong bốn hoạt động chính của SD Holdings Group. Thông qua hai thương hiệu SD Hub & SD Invest .

SD Hub – Chuyên gia tư vấn & hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức.

      Với kinh nghiệm hoạt động hơn 10 trong lĩnh vực Hospitality ( Du Lịch – Ẩm Thực – Lưu Trú ) & phát triển bất động sản nghỉ dưỡng. Chúng tôi đã và đang sở hữu đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm. SD Hub – Một thành viên của SD Holdings Group, được thành lập với nhiệm vụ :

  • Đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn chuyên sâu trong lĩnh vực Hospitality ( Du Lịch – Ẩm Thực – Lưu Trú )
  • Tư vấn đầu tư, tái cấu trúc các doanh nghiệp trong lĩnh vực Hospitality ( Du Lịch – Ẩm Thực – Lưu Trú )
  • Tư vấn cho các tổ chức, cơ quan ban ngành của nhà nước trong việc xây dựng chiến lược phát triển du lịch của địa phương: Ví dụ như dự án phát triển du lịch huyện Kiến Thụy – Hải Phòng, Dự án tư vấn phát triển du lịch Huyện Thọ Xuân – Tỉnh Thanh Hóa…

 

Quĩ đầu tư SD Invest

SD Invest là quĩ đầu tư trực thuộc SD Holdings Group, có hai hoạt động chính

  • Đầu tư khởi nghiệp: Dự vào kinh nghiệm hoạt động hơn 10 năm, cùng vốn nguồn vốn tích lũy và huy động. SD Invest  sẽ lựa chọn các dự án khởi nghiệp phù hợp trong lĩnh vực công ty đang hoạt động để đầu tư: Du lịch, Ẩm Thực, Lưu Trú, phát triển bất Động Sản nghỉ dưỡng
  • Mua bán sát nhập doanh nghiệp ( M &A ): SD Invest sẽ tiến hành thẩm định, tiến hành các thương vụ M&A trong các lĩnh vực: Du lịch, Ẩm Thực, Lưu Trú, Bất Động Sản nghỉ dưỡng