Tư Vấn & Đầu Tư

Tư vấn & Đầu tư là một trong bốn hoạt động chính của SD Holdings Group. Thông qua hai thương hiệu SD Hub & SD Invest .

SD Hub – Chuyên gia tư vấn & hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức.

      Với kinh nghiệm hoạt động hơn 10 trong lĩnh vực HOSPITALITY ( Du Lịch – Ẩm Thực – Lưu Trú ), Bất động sản, Thương Mại. Chúng tôi đã và đang sở hữu đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm.

      Kế từ khi thành lập tới này, SD Hub đã hỗ trợ nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong việc tư vấn khởi nghiệp, đóng gói mô hình kinh doanh ( Du lịch, Nhà hàng/ ẩm thực, lưu trú, bất động sản… ) tư vấn chiến lược phát triển bền vững…

      Không chỉ giúp đỡ nhiều cá nhân và doanh nghiệp đi tới thành công, SD Hub còn nhận được sự tín nhiệm của các tổ chức nhà nước trong việc tư vấn chiến lược phát triển du lịch của địa phương: Ví dụ như dự án phát triển du lịch huyện Kiến Thụy – Hải Phòng, Dự án tư vấn phát triển du lịch Huyện Thọ Xuân – Tỉnh Thanh Hóa…

 

Quĩ đầu tư SD Invest

SD Invest là quĩ đầu tư trực thuộc SD Holdings Group, có hai hoạt động chính

  • Đầu tư khởi nghiệp: Dự vào kinh nghiệm hoạt động hơn 10 năm, cùng vốn nguồn vốn tích lũy và huy động. SD Invest  sẽ lựa chọn các dự án khởi nghiệp phù hợp trong lĩnh vực công ty đang hoạt động để đầu tư: Du lịch, Ẩm Thực, Lưu Trú, Bất Động Sản, Thương Mại.
  • Mua bán sát nhập doanh nghiệp ( M &A ): SD Invest sẽ tiến hành thẩm định, tiến hành các thương vụ M&A trong các lĩnh vực: Du lịch, Ẩm Thực, Lưu Trú, Bất Động Sản, Thương Mại.