Tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Trạng thái
Điều hành tour Outbound Số 25 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 21/04/2023 Hết hạn
Điều hành tour Nội địa Số 25 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 20/04/2023 Hết hạn
Nhân viên Tiktok Marketing Số 25 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 20/04/2023 Hết hạn
Chuyên viên Sales Combo/ Phòng khách sạn Số 25 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 20/04/2023 Hết hạn
Chuyên viên Sales tour Outbound Số 25 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 20/04/2023 Hết hạn
Chuyên viên Sale tour Nội địa Số 25 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 20/04/2023 Hết hạn
Chuyên viên Sales tour Inbound Số 25 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 20/04/2023 Hết hạn
Chuyên viên sale du lịch Số 25 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. 04/04/2023 Hết hạn
Kế toán nội bộ Số 25 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. 04/04/2023 Hết hạn
Giám đốc kinh doanh Số 25 Nguyễn Hoàng Tôn - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội 30/12/2022 Hết hạn