Tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Trạng thái
Giám Đốc Kinh Doanh Tầng 4 Tòa 5+6, Số 1 Nguyễn Hoàng Tôn - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội 31/12/2022 Ứng tuyển
Trưởng phòng kinh doanh Tầng 4 Tòa 5+6, Số 1 Nguyễn Hoàng Tôn - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội 30/12/2022 Ứng tuyển
Chuyên viên kinh doanh Tầng 4 Tòa 5+6, Số 1 Nguyễn Hoàng Tôn - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội 30/12/2022 Ứng tuyển
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN NHÀ HÀNG BT1-3 Nguyễn Xuân Khoát- Ngoại Giao Đoàn - Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 19/01/2022 Hết hạn
Chuyên viên Marketing Hà Nội 29/10/2021 Hết hạn
Tuyển trưởng phòng Marketing Hà Nội 29/09/2021 Hết hạn
Chuyên viên sales bất động sản nghỉ dưỡng Hà Nội 29/11/2021 Hết hạn
Chuyên viên PR Marketing Hà Nội 14/09/2021 Hết hạn
Chuyên viên đào tạo Đà Nẵng 09/09/2021 Hết hạn
Trợ lý Tổng Giám đốc Hà Nội 29/10/2021 Hết hạn