Tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Trạng thái
THIẾT KẾ NỘI THẤT/ KIẾN TRÚC SƯ Số 25 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 31/07/2023 Hết hạn
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH NỘI THẤT Số 25 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 30/07/2023 Hết hạn
NHÂN VIÊN XỬ LÝ VISA (Mảng du lịch) Số 25 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 30/07/2023 Hết hạn
Nhân viên Tiktok Marketing Số 25 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 20/07/2023 Hết hạn
Chuyên viên Sales Combo/ Phòng khách sạn Số 25 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 28/07/2023 Hết hạn
Chuyên viên Sales tour Outbound Số 25 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 20/07/2023 Hết hạn
Chuyên viên Sale tour Nội địa Số 25 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 28/07/2023 Hết hạn
Chuyên viên Sales tour Inbound Số 25 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 28/07/2023 Hết hạn
Điều hành tour Outbound Số 25 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 20/04/2023 Hết hạn
Điều hành tour Nội địa Số 25 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. 20/04/2023 Hết hạn