Tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Trạng thái
Chuyên viên sale du lịch Số 25 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. 28/02/2023 Ứng tuyển
Kế toán nội bộ Số 25 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. 30/01/2023 Hết hạn
Giám đốc kinh doanh Số 25 Nguyễn Hoàng Tôn - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội 30/12/2022 Hết hạn
Trưởng phòng kinh doanh Số 25 Nguyễn Hoàng Tôn - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội 30/12/2022 Hết hạn
Chuyên viên kinh doanh BĐS nghỉ dưỡng Số 25 Nguyễn Hoàng Tôn - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội 30/12/2022 Hết hạn