Sự đa dạng là một trong yếu tố tạo dựng thành công của SD Holdings Group

SD Holdings Group, Sự Đa dạng là yếu tố đầu tiên đặt nền móng cho những thành công như ngày hôm nay. Sở dĩ  nói vậy:

  • Bởi vì , Toàn cầu hóa kết nối các quốc gia,  dân tộc, doanh nghiệp, người lao đông đến gần nhau hơn
  • Cùng việc kinh doanh đa ngành, địa điểm kinh doanh ở trụ sở/ văn phòng tại nhiều địa phương, nhiều quốc gia ( Đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh Hospitality & thương mại của SD Holdings Group


Hiện tại, SD Holdigns Group đang tuyển dụng các nhận sự đến từ các vùng miền/ quốc gia khác nhau, không quan trọng dân tộc hay chủng tộc, không bị chi phối bởi các yếu tố văn hóa hay tôn giáo. Tất cả nhân viên dù đến từ vùng miền nào/ quốc gia nào, là dân tộc và chủng tộc gì đều được chào đón và tạo cơ hội để có môi trường làm việc thuận lợi.

Không chỉ có, sự đa dạng về vùng miền, dân tộc và tôn giáo,…sự khác biệt trong suy nghĩ và kinh nghiệm cũng là một phần của đa dạng văn hóa ở SD Holdings Group. Môi trường công sở càng có nhiều quan điểm và góc nhìn khác nhau sẽ tạo ra một nơi làm việc năng suất hơn.

Bên cạnh đó, sự khác biệt vể độ tuổi đã tạo ra một môi trường làm việc đa dạng tuổi tác, đây chính là sự giao thoa của sức trẻ và kinh nghiệm. Những nhân viên lớn tuổi dù dày dặn kinh nghiệm nhưng chắc chắn khó theo kịp với xu hướng của thời buổi hiện đại. Ngược lại, những nhân viên đầy sức trẻ vẫn cần tiếp thu kinh nghiệm từ người đi trước.
Môi trường giáo dục: dù tổ chức của bạn hoạt động trong lĩnh vực nào, có nhân viên đến từ các nền giáo dục khác nhau là điều kiện để doanh nghiệp có thể thành công.
Sự đa dạng trong Tôn giáo: Mỗi tôn giáo có cách thực hành để hoàn thiện bản thân khác nhau. Bạn sẽ học được từ việc quan sát những người đến từ đa dạng tôn giáo tiếp cận, xử lý vấn đề.
Ngoài ra, Sự đa dạng trong Giới tính: doanh nghiệp có sự bình đẳng cũng như đa dạng giới có xu hướng hoạt động hiệu quả hơn vì họ có thể phục vụ đối tượng khách hàng phong phú hơn.

Chính vì có nguồn nhân lực đa dạng thúc đẩy sự sáng tạo nơi công sở vì dù có sự khác biệt về văn hóa hay vùng miền, tất cả mọi người đều hướng đến cùng mục tiêu trong công việc. Càng có lợi hơn khi mục tiêu đó được xây dựng, đánh giá và sửa đổi một cách vô cùng khách quan. Vì sự khác biệt là yếu tố thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo thông qua nhiều cách tiếp cận, các quan điểm độc đáo để đi đến hướng giải quyết vấn đề tốt nhất và tạo dựng thành công cho SD Holdings Group.

2/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *