Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh AAN International

Bà Đỗ Thị Lành bắt đầu sự nghiệp tại SD Holdingsgroup với vị trí Chuyên viên Điều hành tour của Wordtrip, trải qua quá trình hơn 1 năm công tác, Bà Đỗ Thị Lành đã thăng tiến lên vị trí Quản lý vận hành dưới điểm AAN International.

Vào ngày 03/12/2022 Bà Đỗ Thị Lành được bổ nhiệm làm Giám đốc Kinh doanh AAN International và giữ chức vụ đó cho tới nay.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *