Quyết định bổ nhiệm Giám đốc điều hành EUtrip

Bà Đoàn Thị Tuyết Nhung bắt đầu sự nghiệp tại SD Holdingsgroup với vị trí Chuyên viên Điều hành tour của EUtrip, trải qua quá trình hơn 1 năm công tác, Bà Đoàn Thị Tuyết Nhung đã thăng tiến qua nhiều vị trí Quản lý tại SD Holdingsgroup.

Vào ngày 01/03/2023 Bà Đoàn Thị Tuyết Nhung được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành EUtrip và giữ chức vụ đó cho tới nay.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *