Trải qua hơn 10 năm hình thành & phát triển. SD Holdings Group khởi sự từ một doanh nghiệp kinh doanh Lữ Hành ( Du lịch ), từng bước trưởng thành và phát triển trở thành một tập đoàn, hoạt động theo mô hình ” Holdings” với các đơn vị thành viên, kinh doanh trong 3 mảng lĩnh vực chính : Hospitality ( Lữ Hành – Ẩm Thực – Lưu Trú ), Phát triển Bất động sản nghỉ dưỡng,  Tư Vấn & Đầu Tư 

 

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Thương hiệu

Trải thảm đỏ, đón nhân tài !

Tham gia ứng tuyển ngay, để gia nhập SD Holdings Group.

Ứng tuyển ngay!